Биљке

Контролне вежбе за проверу знања ученика другог разреда – област биљке.

биљке- 1. део

биљке – 2. део

Advertisements

Таблица множења – математичке бојанке

 

Бојанке за ученике другог разреда. Могу се искористити у завршном делу часа или на часовима допунске наставе.

Вежбе из математике

matemat znaci

Мерење и мере

Мерење и мере – занимљиви задаци из Математичких степеница

Први ниво- сабирање и одузимање двоцифрених и једноцифрених бројева -математичке бојанке

Други и трећи ниво – сабирање и одузимање двоцифрених и једноцифрених бројева

Први ниво – сабирање и одузимање двоцифрених бројева – математичке бојанке

Други и трећи ниво – сабирање и одузимање двоцифрених бројева

Напредни ниво