Додатна настава из математике у 3. разреду

Познато је да часови додатне наставе из математике у трећем разреду нису предвиђени наставним планом и програмом, иако ученици овог разреда учествују на школском и општинском такмичењу.Часови редовне наставе нису довољни да би се са надареним ученицима могли вежбати нестандардни задаци, а реално гледано ученике морате припремити и упознати их са задацима са којима се могу сусрести на такмичењу. Припрему за такмичење видим  као мотивисање и анимирање ученика да размишљају другачије и шире, да скрену са утабане стазе једноличног правца. Уводећи час додатне наставе потрудила сам се да не оптеретим ученике, тако да је у првој смени овај час у склопу допунске наставе, а у другој смени је претчас. На тај начин ученици неће прећи норму од пет часова дневно.

Задаци које решавамо на часовима додатне наставе  произвољно комбинујем из следећих збирки:

♦ Три, четири, сад! – Радмила Божић

♦ Математичарење – Мара Јанковић и Снежана Ковачевић

♦ Занимљива математика – Миољуб Исаиловић

♦ Математички лист – Друштво математичара Србије (школска година 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015.)

1. час

2. час

3. час

Чланак ће бити сваке недеље допуњен новим часом.

 

 

 

Advertisements

Дешифровање

Обогатите часове математике задацима у којима би ученици требало да  одгонетну сакривене цифре. Ево неколико примера које препоручује „Архимедес“: дешифровање, дешифровање 1.dešifrovanjedešifrovanje 1

 

Занимљиви задаци из математике

На почетку другог полугодишта почела сам да вежбам нестандардне задатке из математике са неколико ученика из одељења. Обећала сам им тада такмичење на крају школске године и наградице – главни покретач ове манифестације. Делић обећања  сам испунила данас, а на крају седмице биће и награда. Саставила сам три варијанте задатака. Занимљиви су и не морају се користити само за такмичење, могу се решавати и на редовним часовима.

Такмичење из математике 1 

Такмичење из математике 2

Такмичење из математике 3

Развијање логичког мишљења

На једном часу  математике поменула сам реч комбиновати и једна ученица ме је питала шта то значи. Одговорила сам јој: „Замисли да вечерас идеш на рођенданску журку код другарице и да у свом гардероберу имаш две сукње и три мајице које можеш да обучеш. На колико различитих начина се можеш обући?“ И тако смо почели да правимо комбинације за рођенданску журку! Иначе, ово је један логичко комбинаторни задатак који може бити интересантан сваком ученику, нарочито девојчицама.

Припремила сам неколико примера задатака за развијање логичког мишљења код ученика првог разреда. Неке од њих пронашла сам у збирци Борисава Бајића.

Логичко комбинаторни задаци 1

Логичко комбинаторни задаци 2

Логичко комбинаторни задаци 3

Проблемски задаци у другој десетици и првој стотини

Магични квадрати 1

Магични квадрати 2

Мозгалице за ђаке прваке

 „Архимедесови“  нестандардни задаци који се могу користити  за припрему и организацију одељењских  такмичења из математике у првом разреду. 

♦ Припремна варијанта 1

1. Нацртај квадрат десно од круга, али  лево од троугла.

2. Зорица је седела десно од Владе, а Влада десно од Стеве. У ком поретку су седели Зорица, Влада и Стева?

3. На фотографији се види да ћерка седи лево од маме, а мама лево од тате. У ком поретку они седе?

4. Бреза је посађена десно од храста, липа лево од јасена, а бреза лево од липе. У ком поретку расту та стабла?

5. На столу се књига налази лево од свеске, новине десно од журнала, а журнал десно од свеске. У ком поретку су сви ти предмети поређани на столу?

 ♦  Припремна варијанта 2

1. На грани је седело 7 птица. Све, осим 3, су одлетеле. Колико птица је остало на грани?

2. На грани је седело 6 птица. Две птице су прелетеле на суседну грану истог дрвета. Колико је птица остало на дрвету?

3. Једна животиња има  2  десне ноге , 2 леве ноге, 2 предње и 2 задње ноге. Колико ногу има та животиња?

4. По језеру је пловило 7 чамаца. Три чамца су пристала уз обалу. Колико је после тога било чамаца на језеру?

5. Канту пуну снега унели су у кућу у 2 часа. У 5 часова снег се истопио. Колико времена је било потребно да се снег истопи?

 ♦  Припремна варијанта 3

1. Са колико резова се може канап поделити на 3 дела?

2. Са колико резова се може ђеврек поделити на три дела?

3. Са колико резова се може хлеб поделити на 4 дела?

4. Са колико резова се може круг поделити на 4 дела?

5. Једно пециво је са 5 резова раздељено на 5 делова. Да ли је то ђеврек или кифла?

 ♦  Припремна варијанта 4

1. У кавезу са зечевима Јасна је избројала 12 ушију. Колико у том кавезу има ушију?

2. Колико различитих задатака у вези са сабирањем и одузимањем можеш саставити помоћу цифара 1,2 и 3?

3. У једној саксији има 6 малих кактуса. Колико још саксија треба купити, да би у свакој саксији расла по 2 кактуса?

4. У акваријуму плива 8 рибица. Колико још акваријума треба набавити да би у сваком акваријуму биле по 2 рибице?

5. Из кавеза су изашла 3 пилета, а затим су у кавез ушла 3 зеца. Како се после тога променио број ногу?

После припремних варијанти следе задаци за полуфинале 1, 2, 3 и финале 1 и 2, који ће бити приказани када се заврши припрема у мојој школи.