Таблица множења – математичке бојанке

 

Бојанке за ученике другог разреда. Могу се искористити у завршном делу часа или на часовима допунске наставе.

Advertisements

Вежбе из математике

matemat znaci

Мерење и мере

Мерење и мере – занимљиви задаци из Математичких степеница

Први ниво- сабирање и одузимање двоцифрених и једноцифрених бројева -математичке бојанке

Други и трећи ниво – сабирање и одузимање двоцифрених и једноцифрених бројева

Први ниво – сабирање и одузимање двоцифрених бројева – математичке бојанке

Други и трећи ниво – сабирање и одузимање двоцифрених бројева

Напредни ниво

Занимљиви задаци из математике

На почетку другог полугодишта почела сам да вежбам нестандардне задатке из математике са неколико ученика из одељења. Обећала сам им тада такмичење на крају школске године и наградице – главни покретач ове манифестације. Делић обећања  сам испунила данас, а на крају седмице биће и награда. Саставила сам три варијанте задатака. Занимљиви су и не морају се користити само за такмичење, могу се решавати и на редовним часовима.

Такмичење из математике 1 

Такмичење из математике 2

Такмичење из математике 3

Диференцирани рад на часу математике (2)

Још мало задатака у нивоима на захтев мојих ђака првака. 

На основном нивоу ученици сабирају и одузимају двоцифрене бројеве  до uspeh100 (без прелаза преко десетице), решавају изразе и једноставне текстуалне задатке.

На средњем нивоу ученици примењују математичку терминологију постављајући изразе, решавају захтевније текстуалне задатке.

На напредном нивоу ученици решавају проблемске задатке.

Задаци у нивоима -сабирање и одузимање до 100

Развијање логичког мишљења

На једном часу  математике поменула сам реч комбиновати и једна ученица ме је питала шта то значи. Одговорила сам јој: „Замисли да вечерас идеш на рођенданску журку код другарице и да у свом гардероберу имаш две сукње и три мајице које можеш да обучеш. На колико различитих начина се можеш обући?“ И тако смо почели да правимо комбинације за рођенданску журку! Иначе, ово је један логичко комбинаторни задатак који може бити интересантан сваком ученику, нарочито девојчицама.

Припремила сам неколико примера задатака за развијање логичког мишљења код ученика првог разреда. Неке од њих пронашла сам у збирци Борисава Бајића.

Логичко комбинаторни задаци 1

Логичко комбинаторни задаци 2

Логичко комбинаторни задаци 3

Проблемски задаци у другој десетици и првој стотини

Магични квадрати 1

Магични квадрати 2

Диференцирани рад на часу математике (1)

Задаци су у три нивоа тежине : основни, средњи и напредни.

Основни ниво:  сабирање и одузимање до 100 (двоцифрених и једноцифрених бројева без прелаза),  познавање и коришћење математичке  терминологије (умањеник, умањилац, разлика; сабирци и збир; за толико већи и за толико мањи број), решавање једноставних текстуалних задатака.

Средњи ниво: решавање израза са две операције; познавање и коришћење математичке терминологије; постављање израза са две операције на основу текста.

Напредни ниво: решавање  проблемских задатака; осмишљавање текста задатка на основу датог израза.

Диференцирани задаци

Вежбе из математике 2

Задаци у вежбама су  једноставни и без икаквог улепшавања. Стандардни задаци за утврђивање, вежбање и проверу  елементарног знања из математике у првом разреду.

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 20- без прелаза преко десетицеmatematika

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 20-са прелазом преко десетице

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 20- систематизација 1

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 20- систематизација 2

НЕПОЗНАТИ БРОЈ – бројеви до 10

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 100 – систематизација

Вежбе из математике 1

Данас сам, разговарајући са једном мајком првака, схватила да велики број родитеља посећује блогове учитеља тражећи материјал за вежбање са децом. У нади да ћу бити од помоћи неком од родитеља првака, ево неколико вежби за проверу знања из математике .

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 20 – 1                

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 20 -2

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 20 – 3

УПОРЕЂИВАЊЕ БРОЈЕВА ПРВЕ СТОТИНЕ

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 100 – 1. део

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 100 – 2. део

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 100 – 3

 

Бројеви прве стотине

Како би час утврђивања бројева прве стотине био интересантнији,  дошла сам на идеју да направим наставни лист на којем ће ученици решавањем задатака извештавати о времену. Ученици су имали водитеља који им је објаснио како треба радити.

Пчелица ЕмаВременска прогноза

Изгледа да је ова вежба, Бројеви прве стотине, мојим ученицима донела пролеће!

А, вежбом  Бројеви до 100  проверила сам колико су успешно савладали садржаје.

 

Мозгалице за ђаке прваке

 „Архимедесови“  нестандардни задаци који се могу користити  за припрему и организацију одељењских  такмичења из математике у првом разреду. 

♦ Припремна варијанта 1

1. Нацртај квадрат десно од круга, али  лево од троугла.

2. Зорица је седела десно од Владе, а Влада десно од Стеве. У ком поретку су седели Зорица, Влада и Стева?

3. На фотографији се види да ћерка седи лево од маме, а мама лево од тате. У ком поретку они седе?

4. Бреза је посађена десно од храста, липа лево од јасена, а бреза лево од липе. У ком поретку расту та стабла?

5. На столу се књига налази лево од свеске, новине десно од журнала, а журнал десно од свеске. У ком поретку су сви ти предмети поређани на столу?

 ♦  Припремна варијанта 2

1. На грани је седело 7 птица. Све, осим 3, су одлетеле. Колико птица је остало на грани?

2. На грани је седело 6 птица. Две птице су прелетеле на суседну грану истог дрвета. Колико је птица остало на дрвету?

3. Једна животиња има  2  десне ноге , 2 леве ноге, 2 предње и 2 задње ноге. Колико ногу има та животиња?

4. По језеру је пловило 7 чамаца. Три чамца су пристала уз обалу. Колико је после тога било чамаца на језеру?

5. Канту пуну снега унели су у кућу у 2 часа. У 5 часова снег се истопио. Колико времена је било потребно да се снег истопи?

 ♦  Припремна варијанта 3

1. Са колико резова се може канап поделити на 3 дела?

2. Са колико резова се може ђеврек поделити на три дела?

3. Са колико резова се може хлеб поделити на 4 дела?

4. Са колико резова се може круг поделити на 4 дела?

5. Једно пециво је са 5 резова раздељено на 5 делова. Да ли је то ђеврек или кифла?

 ♦  Припремна варијанта 4

1. У кавезу са зечевима Јасна је избројала 12 ушију. Колико у том кавезу има ушију?

2. Колико различитих задатака у вези са сабирањем и одузимањем можеш саставити помоћу цифара 1,2 и 3?

3. У једној саксији има 6 малих кактуса. Колико још саксија треба купити, да би у свакој саксији расла по 2 кактуса?

4. У акваријуму плива 8 рибица. Колико још акваријума треба набавити да би у сваком акваријуму биле по 2 рибице?

5. Из кавеза су изашла 3 пилета, а затим су у кавез ушла 3 зеца. Како се после тога променио број ногу?

После припремних варијанти следе задаци за полуфинале 1, 2, 3 и финале 1 и 2, који ће бити приказани када се заврши припрема у мојој школи.