Диференцирани рад на часу математике (2)

Још мало задатака у нивоима на захтев мојих ђака првака. 

На основном нивоу ученици сабирају и одузимају двоцифрене бројеве  до uspeh100 (без прелаза преко десетице), решавају изразе и једноставне текстуалне задатке.

На средњем нивоу ученици примењују математичку терминологију постављајући изразе, решавају захтевније текстуалне задатке.

На напредном нивоу ученици решавају проблемске задатке.

Задаци у нивоима -сабирање и одузимање до 100

Advertisements

Развијање логичког мишљења

На једном часу  математике поменула сам реч комбиновати и једна ученица ме је питала шта то значи. Одговорила сам јој: „Замисли да вечерас идеш на рођенданску журку код другарице и да у свом гардероберу имаш две сукње и три мајице које можеш да обучеш. На колико различитих начина се можеш обући?“ И тако смо почели да правимо комбинације за рођенданску журку! Иначе, ово је један логичко комбинаторни задатак који може бити интересантан сваком ученику, нарочито девојчицама.

Припремила сам неколико примера задатака за развијање логичког мишљења код ученика првог разреда. Неке од њих пронашла сам у збирци Борисава Бајића.

Логичко комбинаторни задаци 1

Логичко комбинаторни задаци 2

Логичко комбинаторни задаци 3

Проблемски задаци у другој десетици и првој стотини

Магични квадрати 1

Магични квадрати 2

Потврдне и одричне реченице

Мала мотивација за ученике да напишу нешто више о себи и на тај начин савладају потврдне и одричне реченице. Другари и учитељица ће их боље упознати, а они ће вежбати језичку културу, уочити супротности и усвојити компликовану  одричну речцу НЕ.

Потврдне и одричне реченице                                                                                                          

Још две вежбе о реченицама које се могу дати ученицима првог разреда.

Реченице

Слово-слог-реч-реченица-песма-прича

 

Диференцирани рад на часу математике (1)

Задаци су у три нивоа тежине : основни, средњи и напредни.

Основни ниво:  сабирање и одузимање до 100 (двоцифрених и једноцифрених бројева без прелаза),  познавање и коришћење математичке  терминологије (умањеник, умањилац, разлика; сабирци и збир; за толико већи и за толико мањи број), решавање једноставних текстуалних задатака.

Средњи ниво: решавање израза са две операције; познавање и коришћење математичке терминологије; постављање израза са две операције на основу текста.

Напредни ниво: решавање  проблемских задатака; осмишљавање текста задатка на основу датог израза.

Диференцирани задаци

Заповедне реченице

Ученици у мом одељењу много воле псе и већина њих прижељкује да их има у свом дворишту. Данас сам деци пружила прилику да се  поиграју са замишљеним љубимцима, тако што ће им давати одређене задатке – наредбе. Добили су одговарајуће слике  на основу којих је требало да осмисле заповест упућену љубимцу. Може се рећи да су се данас бавили дресуром паса и на тај начин усвајали заповедне реченице.

Заповедна реченица                                      

или

Напиши наредбу на основу слике

Вежбе из математике 2

Задаци у вежбама су  једноставни и без икаквог улепшавања. Стандардни задаци за утврђивање, вежбање и проверу  елементарног знања из математике у првом разреду.

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 20- без прелаза преко десетицеmatematika

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 20-са прелазом преко десетице

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 20- систематизација 1

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 20- систематизација 2

НЕПОЗНАТИ БРОЈ – бројеви до 10

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 100 – систематизација

Вежбе из математике 1

Данас сам, разговарајући са једном мајком првака, схватила да велики број родитеља посећује блогове учитеља тражећи материјал за вежбање са децом. У нади да ћу бити од помоћи неком од родитеља првака, ево неколико вежби за проверу знања из математике .

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 20 – 1                

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 20 -2

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 20 – 3

УПОРЕЂИВАЊЕ БРОЈЕВА ПРВЕ СТОТИНЕ

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 100 – 1. део

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 100 – 2. део

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 100 – 3

 

Бројеви прве стотине

Како би час утврђивања бројева прве стотине био интересантнији,  дошла сам на идеју да направим наставни лист на којем ће ученици решавањем задатака извештавати о времену. Ученици су имали водитеља који им је објаснио како треба радити.

Пчелица ЕмаВременска прогноза

Изгледа да је ова вежба, Бројеви прве стотине, мојим ученицима донела пролеће!

А, вежбом  Бројеви до 100  проверила сам колико су успешно савладали садржаје.

 

Дан, недеља, месец, година

Вежба за проверу знања ученика првог разреда из предмета Свет око нас на тему: Дан-недеља-месец-година.

Сличице које сам користила у вежби пронашла сам на сајту  www.clker.com. На овом сајту можете наћи мноштво слика које могу учинити ваше вежбе и тестове  интересантнијим и приступачнијим  деци .