Прошлост Србије

Претходне школске године одржала сам угледни час у четвртом разреду из предмета Природа и друштво на тему Прошлост Србије. Оно у чему сам највише уживала је вишенедељни истраживачки рад мојих ученика. Деца су превазишла сва моја очекивања!

Србија кроз векове – припрема

Филмови  које сам користила за припремање овог часа:


Квизови које су ученици решавали по групама:

I група – Досељавање Словена

II група – Србија у доба Немањића

III група – Србија под турском влашћу

IV група – Први и Други српски устанак

V група – Први и Други светски рат

На часовима природе и друштва у четвртом разреду није довољно користити само један уџбеник. Када се обрађује овако захтевна област  пожељно је да се користи више извора. Мојим ученицима сам олакшала тако што сам  из неколико уџбеника различитих издавача извукла најбитније и сложила по већ поменутим временским периодима.

Лекција 1 – Досељавање Словена

Лекција 2 – Србија у доба Немањића

Лекција 3 – Долазак Турака на Балкан-освајање Србије

Лекција 4 – Живот под Турцима-Први српски устанак

Лекција 5 – Живот под Турцима-Други српски устанак

Лекција 6 – Први светски рат

Лекција 7- Други светски рат

Advertisements