Додатна настава из математике у 3. разреду

Познато је да часови додатне наставе из математике у трећем разреду нису предвиђени наставним планом и програмом, иако ученици овог разреда учествују на школском и општинском такмичењу.Часови редовне наставе нису довољни да би се са надареним ученицима могли вежбати нестандардни задаци, а реално гледано ученике морате припремити и упознати их са задацима са којима се могу сусрести на такмичењу. Припрему за такмичење видим  као мотивисање и анимирање ученика да размишљају другачије и шире, да скрену са утабане стазе једноличног правца. Уводећи час додатне наставе потрудила сам се да не оптеретим ученике, тако да је у првој смени овај час у склопу допунске наставе, а у другој смени је претчас. На тај начин ученици неће прећи норму од пет часова дневно.

Задаци које решавамо на часовима додатне наставе  произвољно комбинујем из следећих збирки:

♦ Три, четири, сад! – Радмила Божић

♦ Математичарење – Мара Јанковић и Снежана Ковачевић

♦ Занимљива математика – Миољуб Исаиловић

♦ Математички лист – Друштво математичара Србије (школска година 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015.)

1. час

2. час

3. час

Чланак ће бити сваке недеље допуњен новим часом.

 

 

 

Таблица множења – математичке бојанке

 

Бојанке за ученике другог разреда. Могу се искористити у завршном делу часа или на часовима допунске наставе.

Е – алати

Image 1

Похађајући он-лајн  семинар Школа будућности – Е – алати у настави обогатила сам своје искуство и проширила знање са још три корисна програма: Joomag (креирање електронске књиге или часописа), Bitstrips (креирање стрипа) и Go! Animate (креирање анимација, анимацијских видеа).

На семинар сам се пријавила јер сам желела да креирам електронски  часопис свог одељења. Помислила сам да ћу на тај начин овековечити  ученичке радове, креирати нешто што ће их, кад порасту, подсетити на почетак школовања. Међутим, упознајући се са поменутим Е – алатима отворила сам врата мноштву нових идеја.

Пошто сам стрип већ објавила пре пар дана (Стрип), ево сада и моје прве електронске књиге : Игре речима  .

 

 

Стрип

На једном сјајном он лајн (on line) семинару научила сам да правим стрипове. Давно сам чула једну шалу којој сам се слатко насмејала, па сам је искористила за израду мог првог стрипа. Једини циљ био ми је да насмејем друге, а не да увредим. Ако будем измамила неки осмех, биће ми веома драго.

На часу